Ai Sayama bù đắp sau khi gây tai nạn cho cậu thanh niên

  • 27 Total  
    74%
  • Nội Dung
  • Chia Sẻ

Ai, một tài năng nổi tiếng, cũng có rất nhiều người hâm mộ trên SNS. Sau khi kết thúc công việc, Ai trở về nhà bằng ô tô và bắt đầu không chú ý đến những người hâm mộ đang chờ đợi. Một nạn nhân bị gãy cả hai tay và không di chuyển khi anh ta đến thăm thông báo điều này trên SNS. Tình yêu xin lỗi nhiều lần để bảo vệ cuộc sống tài năng của cô. “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi có thể làm …” Khi nghe những lời đó, anh dùng cơ thể cô như một sự bù đắp cho vụ tai nạn và yêu cầu nhiều hành động khác nhau …