Bí mật một đêm trú bão nhà cô giáo chủ nhiệm

  • 36 Total  
    77%
  • Nội Dung
  • Chia Sẻ

Khi tôi đang chú ý đến Yano, một học sinh không tham gia lớp học thì trời bất chợt trời mưa và chuyến tàu trên đường từ Yano về nhà dừng lại. “Tôi đang gặp rắc rối … Tôi không thể rời khỏi nó … Vâng, tôi có thể trở về nhà của mình! Đi thôi!” . Học sinh vô lý có lý do đã thổi bay Hatano. Lúc đầu tôi cảm thấy Hatano đã từ chối, và tôi đã quan hệ nhiều lần.