Bị ông hàng xóm đụ trước ngày lấy chồng

  • 82 Total  
    81%
  • Nội Dung
  • Chia Sẻ

Momoe Takanashi chỉ sống với mẹ từ nhỏ do bố mất sớm, cạnh cô có một ông hàng xóm rất tốt, ông ta luôn quan tâm giúp đỡ mẹ con Momoe, nhưng 2 mẹ con đâu biết ông chỉ ngấm ngầm để ý đến Momoe. Một ngày nọ khi nghe tin Momoe sắp lấy chồng, ông đã khá khó chịu với việc đó, ông đã lên kế hoạch chuẩn bị một món quà đến nhà tặng cho Momoe, và ngay hôm đó ông đã cưỡng bức Momoe.