Bữa tiệc họp lớp thác loạn của nhóm sinh viên

  • 23 Total  
    65%
  • Nội Dung
  • Chia Sẻ

Izakaya nơi tổ chức một bữa tiệc chào mừng cho người mới. Các nữ cao niên không quan tâm đến những chàng trai chỉ quan tâm đến sinh viên năm nhất và Rei, những người đặc biệt dễ thương, đã lên đường nghịch ngợm nhắm vào Rei. Một trò chơi trừng phạt quấy rối tinh ranh của một cậu bé trần truồng và làm cho bộ ngực của cô trần trong cửa hàng! Việc dừng tiệc chào mừng cho những người mới leo thang đã dừng lại, nó được đưa ra bằng xe hơi và sự tham gia thô của tất cả những người tham gia được đưa vào! Các nữ cao niên cũng tham gia bắt nạt trong khi cười toe toét, và họ tiếp tục bị đưa ra ngoài nhiều lần.