Đến nhà tìm bạn, bị mẹ thằng bạn gạ địt

  • 57 Total  
    77%
  • Nội Dung
  • Chia Sẻ

Đến nhà tìm thằng bạn rủ nó đi chơi nhưng chỉ mẹ nó là cô Reiko Kobayakawa ở nhà, định ngồi đợi nó về rồi đi chơi nào ngờ đang đợi thì bị mẹ nó gạ địt, thôi lỡ rồi thì lái máy bay một lần cho biết, cậu thanh niên số hưởng nhất rồi còn gì :)))